Svet-Stranek.cz
Chan Shaolin Si - sebeobrana Krnov

Sponzoři:Chan Shaolin Si & Dju-Su Kung-fu sebeobrana KRNOV

Sponzoři

...mnohokrát děkujeme těmto, za to, že nemalou měrou přispěli a přispívají na různé akce či závody mezinárodního charakteru...
Dovolte, abych jménem obou trenérů vyslovil velké poděkování rodičům našich svěřenců, kteří se aktivně zapojují do chodu našeho oddílu, zejména tím, že jsou schopni a ochotni sehnat finanční prostředky na provoz oddílu (nájem tělocvičny, dopravu na mezinárodní závody, mezinárodní semináře, ale třeba i zakoupením většího množství minerálek na jednu z našich společných akcí). Rádi vypomůžou v rámci svých možností při aktivitách oddílu jako např. uspořádání závodů, pomoc se zorganizováním dalších aktivit souvisejících s naším klubem (víkendový, odpočinkový a stmelovací kemp Hadinka).


Velmi výraznou měrou se na chodu oddílu Sebeobrany a zajištění materiálních pomůcek podílelo a podílí město Krnov, Janis Kosteas, firma Linaset Ing. Čajana, Kamenictví Ručka, firma Krnovské opravny a strojírny s.r.o. Krnov, Max Orion, Pohřební služba Stachovec, Fotolab paní Halaškové, Lékárna Mgr. Navrátil (u Polikliniky), Teplárna Dalkia, stavební firma pana Ing. Rajfa.
Tímto všichni výše uvedení zaslouží naše uznání a dík.
Srdečný dík Vám všem

Josef Škapa
Pavel Antony
návštěvníků stránky
celkem140 827
tento týden20
dnes20