Svet-Stranek.cz
Chan Shaolin Si - sebeobrana Krnov

Železná dlaň:Chan Shaolin Si & Dju-Su Kung-fu sebeobrana KRNOV

Železná dlaň

Historie - technika železné dlaně
První částCvičení železné dlaně


V Číně existovali po celá staletí odborníci umění železné dlaně. Jejich zručnost byla velmi dokonalá, těžce představitelná. Po dobu Dynastie Ching (1368 – 1662), kdy započala vnitřní škola ingiliomu, bylo umění železné dlaně studenty a úředníky ponižováno jako umění hrubé a neslušné a není hodno, aby se jím někdo zabýval.
Tímto způsobem postupně zaniklo a upadlo v zapomenutí toto velké umění, kterého se ujali pouliční prodavači a mastičkáři. Autor publikace se v mládí zabýval tímto uměním a uměl otevřenou dlaní prolomit pět cihel. Byl velmi pyšný na své umění, ale jen do doby, kdy potkal svého učitele, který mu řekl: „ Studium ingilimu je v prvé řadě na podpoření zdraví a teprve potom jako umění sebeobrany. Jestliže zahájíme studium mistrovství tvrdé školy, jsme po dosažení určitého stupně zručnosti pouze drakem, který je slepý. Nač jsou nám železné dlaně, které jsou jako dvě dýky, když je neumíte používat? Jestliže nevěříte, můžete své umění zkusit se mnou:“
Autor po zkoušce pánem Kuokem byl zklamán a zděšen, zjistil, že skutečně nemůže svého umění používat. Pan Kwok pokračoval: „Železná dlaň je vražedné umění a zabíjení odporuje vaší základní zásadě pomáhaní a léčení lidí v případě, že se zabýváme čínským lékařstvím. Navrhuji Vám, abyste toto umění odložil a soustředil se na umění prodloužení života.“ Autor je povoláním chiropraktik, odložil studium železných dlaní v obavě, že by mohl pacientům ublížit a na radu svého učitele, zahájil studium na Vnitřní škole čínského válečného umění.
Mistr Rikidosen zavedl do zápasnického světa karate sekání otevřenou dlaní. Mnoho příznivců této metody boje praktikuje tedy něco, co je v Číně známo jako přímá metoda. Nepoužívá se při ní žádných léčiv a v mnoha případech není prováděna krokovým způsobem. Proto nejsou neobvyklá zranění kostí a znetvoření rukou. Vzhledem k tomu, že autor léčil několik takto zraněných osob, rozhodl se napsat tuto příručku a odkrýt tajemství cvičení železné dlaně.
V případě, že bude uposlechnuto autorovo návodu, může být dosaženo mistrovství železné dlaně za sto dnů. Na konci této knihy je obsaženo dvacet způsobu sebeobrany pomocí železné dlaně. Vzhledem k tomu, že „Železná dlaň“ je vražedné umění radí autor, aby byla použita jen ve skutečně nutných případech. V žádném případě by umění nemělo být použito k terorizování jiných osob. Každý si musí uvědomit, že osoba může potkat osobu ještě zručnější.Druhá částPůvod železné dlaně


Různé dynastie ve staré Číně měly početné odborníky umění železné dlaně, není však zcela jasné, ve které dynastii má toto umění původ. Nejstarší dostupný záznam je tajný Shaolinův text YI CHIN CHING nebo SINAW CHANGING, kde je věnován podrobný oddíl umění cvičení dlaně a doporučená metoda je blízká přímé metodě. Citujíce z textu je umění následovné:
Po základním cvičení je energie rezervována pro cvičení ruky. Metoda spočívá v tom, že se ruce umyjí ve vlažné vodě a poté se postupně teplota vody zvyšuje až do bodu varu. Do této lázně musí být ponořena celá ruka (dlaň a zápěstí). Po vytažení rukou se s nimi bez utření mává dokola s vědomým úsilím mít příčku CHI přes ruku ke konečkům prstů. Pro posílení prstů se používá směs černého a zeleného hrachu v nádobě, do které se ruka ponořuje. Prvně popsaný způsob tzv. mycí metoda zlepšuje krevní oběh. Metoda druhá ztvrzuje kůži třením. Cvičení tímto způsobem za nějaký čas dovolí, aby příčka CHI dosáhla konečků prstů a aby jim udělila sílu a pevnost. Současně se zpevní kůže, vazy a kosti.
Na první pohled není na takto cvičených rukou nic vidět a neliší se od rukou normální osoby, při nasazení jsou pevné a tvrdé jako železo. Tyto vlastnosti vyplývají ze síly proudící z kostí.
Po přečtení této části Shaolinova textu se můžeme domnívat, že původ železných dlaní je zde.


Třetí část


Formální cvičení CHUAN ve vztahu k cvičení základnímu KUNG.
Formální cvičení se učíme techniku obrany, základním cvičením se učíme základy boxerského umění. Cvičení pouze formální nemá smysl. Umění obrany mít pevný základ jinak by při použití v akci nebylo účinné. Čínský výraz pro cvičení pouze formální zní: „Přikrášlené nohy a ozdobné pěsti.“ Tento výraz zesměšňuje osobu, která se zúčastnila formálního cvičení, ale zanedbávaní cvičení základního, čímž zapříčinila „Hnutí k nedostatku pevnosti a síly.“ Tímto se vysvětluje fakt, že známí mistři boxerského umění se nikdy nenechali ovlivnit tím, že by se soustředili na jeden aspekt dvojího umění.

Základní cvičení jsou zatříděná do dvou kategorií:
a) Vnější typ – s formou (tj. co může být viděno)
b) Vnitřní typ – bez formy (tj. co nemůže být viděno)
Do vnitřního typu patří:sedavá rozjímavá metoda Shaolinovy školy a řídící metoda WU Fangovy školy.
Vnitřní metoda je těžce zvladnutelná bez asistence dobrého učitele.

Vnější typ směřuje ke zhutňování kostí, vazů a kůže. Do této metody patří železná dlaň a železná vesta. Železná vesta je pozoruhodná tím, že ve stádiu dokonalosti, kůže a vazy stvrdnou tak, že je neporaní ani meč nebo kopí.
Vnější typ se může dále rozdělit na typ tvrdý a měkký. Pro srovnání je měkký typ mnohem obtížnější na zvládnutí než typ tvrdý. Ovšem účinky měkkého typu přesahují očekávaní, protivníkovi může být způsobena vnitřní zranění bez jakékoliv známky vnějšího zranění. Při dokonalém (absolutním) zvládnutí měkkého typu, může být způsobena smrt protivníka úderem bez jakéhokoliv fyzického dotyku.!!!
Dosažení tohoto stavu je podobné zvládnutí vnitřního typu, o kterém jsme se zmínili dříve. K tomuto druhu patří Rumělkova dlaň a Lehce vážené umění.
Ve srovnání s měkkým typem je typ tvrdý snáze zvládnutelný. Účinky způsobuje vnější síla a i její účinky mohou být děsivé. Tvrdý typ lze zvládnout i bez asistence učitele za předpokladu, že budou dodrženy jisté doporučené zásady. K této kategorii řadíme umění Železného předloktí a Andělské dlaně.

Železná dlaň zahrnuje vlastnosti jak tvrdého tak měkkého typu. V roce 1928 pan KU-YU CHEONG z Kwangsu popularizoval v Kwantungu umění čínského boxu. V této době byl v Kantonu ruský silák, který prováděl ukázky svého umění a statečnosti. Rus vlastnil pozoruhodného koně a pyšně nabízel bohatou odměnu každému, kdo by zvíře pokořil. Mnoho zápasníku činského boxu se o to pokusilo, ale neuspělo a navíc utrpěli vážné zranění. Pan KU YU-CHEONG již nemohl dále vidět ponižování svých kolegů a přijal sázku. V několika vteřinách se mu podařilo zasadit na zvířecí záda jediný úder otevřenou dlaní, po kterém se zvíře v agonii zhroutilo. Dle profesora LAN FAT-MANG ze školy Orlí ruka, který byl během události přítomen, byla později provedena na zvířeti pitva. Posmrtné nálezy ukázaly, že vnější zranění nebyla vůbec patrná, ale vnitřnosti byly roztříštěny a pod páteři byla velká krevní podlitina.
Pan KU-YU CHEONG byl tedy zřejmě mistrem měkkého typu, protože způsobit vnitřní zranění bez vnějšího nelze způsobit tvrdým typem. Pan KU-YU CHEONG při ukázce svého umění železné dlaně dokázal z hromady cihel prolomit kteroukoliv cihlu, aniž by poškodil tu jež se nacházela na povrchu.Čtvrtá částZákladní cvičení ve vztahu k věku.Při základních cvičeních není žádné omezení věkem. Základem je vytrvalost.
Cvičení měkkého typu je vhodnější pro osobu mladší dvaceti let, která ještě není zatěžovaná city, stresy a starostmi. Může se tedy lépe soustředit a úspěch při cvičení je pravděpodobný.
Pro osoby starší, jež se nevyhnou stresům a starostem, je vhodnější tvrdý typ. Je to vhodnější i z jiných důvodů. Starší vyspělou osobu nemůže ohrozit na zdraví tak znatelně velké vypětí cvičení, jako osobu mladší. ( Autor má na mysli např. zastavení růstu)
Starší mistři čínského boxu hlásali,, Když je dech, je i síla a když je síla je schopnost i cvičit".
Nicméně starší osoby, které jsou tělesně slabší nebo nemocné by neměly přistupovat ke cvičení, aby jejich zdraví nebylo dále ohrožováno.Pátá částVýcvik základního cvičení KUNG ve vztahu k léčení.
Způsob výcviku používaný vnějším typem KUNG je nepřirozený. Je však snahou přispůsobovat výcvik tak, aby byl co nejpřirozenější. Při výcviku železné dlaně dochází často ke zranění kůže a vaziv, protože rukou je bušeno do železných pilin.
Přímá metoda není-li ji pomáhano léčením, může vést k ovlivnění cirkulace a zapřičinit bolesti, otoky a modřiny. V krajním případě váznutí krve v pěsti a prstech může překážet i v pohyblivosti rukou nebo způsobit poruchy vnitřních orgánů.
Umytím rukou ve správném druhu léčiva lze takovýmto zraněním předejít. Nicméně je třeba užívat léčiva včas, aby mohlo patřičně zapůsobit a proniknout do kůže, svalů a vaziv. Takovýmto způsobem nevzniknou žádné modřiny ani krvácení.
Po výcvikovém semestru je nutno opět použít léčiva.Šestá částTři důležité zásady při výcviku.Při výcviku železné dlaně je třeba dodržet tři hlavní zásady:

1) Uvědomit si postupný pokrok
2) Být vytrvalý
3) Dodržovat střídmost v sexuálním životě

Pro cvičení železných dlaní se hodí více osoba, která prodělala jakýkoliv vojenský výcvik. Osoba, která výcvik neprodělala musí ke cvičení přistupovat opatrně, protože její tělesná schopnost přijmout velké zatížení není tak velká jako u osoby jež prošla vojenským drilem.
Samotná odolnost vůči zranění je u osob bez zkušenosti s vojenským výcvikem menší.
U cvičení se musí dodržet absolutní disciplína a všechny doporučené zásady. Mnozí mjadší cvičenci, kteří opomínají tyto zásady, cvičí dle vlastní vůle mohou utrpět i závažnou újmu na zdraví, nevyjímaje i krajní případ - smrt.
Autor, který v mládí cvičil železnou dlaň, měl v bytě spolunájemníka, který tajně jeho cvičení napodoboval. Jednou přišel autor náhodou domů a svého spolunájemníka uviděl při cvičení. Zjistil, že muž cvičil jen hrubou silou, bez užití správného CHI. Muž nevěděl jak odpočívat a jen plácal do pytle maximální silou. Autor poukázal na jeho chyby a radil mu, aby pleskal na pískový pytel lehkými odpočinkovými způsoby a usiloval o postupný pokrok.
Bohužel muž už sám cvičil tři týdny a byl schopen prolomit cihlu. Z toho důvodů nebral zřetel na autorovu radu a dále cvičil svým způsobem. Zhruba po měsíci se dostavily srdeční potíže a muž musel se cvičením přestat.
Z toho příběhu vidíme, jak je nutné dodržet postupný pokrok. Jestliže se však během cvičení děsíme z obtíží a hledáme snažšší cestu zanechávaním cvičení na poloviční cestě, nejsme o nic lepší než ten kdo ještě cvičit vůbec nezačal.
Kdykoli se o tomto umění hovoří, devět z desíti lidí dychtí stát se odborníkem železné dlaně, avšak skutečného úspěchu může dosáhnout jeden ze sta nadšenců. Hlavním aspektem je vytrvalost bez ohledu, zda se jedná o tvrdý nebo měkký typ.
Obecně platí zásada: ,, Tříleté cvičení vede k malému úspěchu, desetileté k velkému."
Třetí důležitá zásada je střídmost v sexuálním životě. Sex jako takový je lidstvu prospěšný, avšak bez střídmosti může být srovnán s divokou záplavou, která uchvátí a nelze se z ní vymazat. V každém případě je sexuální pud vyvinut více u osob cvičených ve vojenském umění, protože obvykle mají více životní síly a vitality!! Neúměrnost v sexuálním životě vede k mrhání energií což je v přímém rozporu se zásadou Vojenského umění, která směřuje k zachování síly, energie a vitality.Sedmá částRůzné školy a jejich metodyRůzní jednotlivci se liší podle zkušeností a podle schopností. Z toho faktu vychází i vznik různých škol a cvičebních metod. Autor provedl podrobný průzkum do dvou základních metod a zjistil, že ve skutečnosti jsou rozděleny do dvou základních metod a to:
metoda přímá a metoda nepřímá. Metoda přímá je prakticky totožná s metodou popsanou ve škole Schaolin ( YI - CHING nebo SINEW CHAGING). Je použit velký buben naplněný hrachem ( černý + zelený). Cvičenec stojí vedle a napnutými prsty bodne do hrachu dolů tak hluboko, až dosáhne dna bubnu, sevře ruku v pěst a táhne silně nahoru, dále plácne otevřenou dlaní na povrch hrachové vrstvy. Na zahájení cvičení se začíná se třemi takovými kombinacemi, jejichž počet se v závislosti na dobu cvičení prodlužuje.
Po každém cvičení má být ruka omyta léčivem. Cvičí se třikrát denně( ráno, v poledne a večer). Po každém cvičení každý den, je asi po roce hrách rozdrcen a je nutno jej nahradit novou náplní a to hrachem a železnými pilinami v poměru 1:1.
Během dalšího roku je hrách opět rozdrcen a další rok se užívá už jen železných pilin. Po třech letech je tedy dosaženo,, malého úspěchu". Další cvičení se provádí stejným způsobem, ale užívá se větších železných pilin.
Nevýhodou této metody je ztvrdlá, zrohovatělá kůže rukou, tudíž je na první pohled patrné, že majitel rukou cvičí přímou metodu.
Metoda nepřímá se liší od přímé tím, že se používá pytel z hrubého plátna 90x60 cm, který je naplněn směsí černého a zeleného hrachu. Během tréninku je poduška pověšena na provaze. Cvičenec provádí s výpadem plácnutí dlaní a hřbetem ruky. Zahajuje se osmi takovými dvojplácnutími a počet se dále zvyšuje. Po cvičení se opět provádí koupel v léčivu. Taktéž toto cvičení se provádí třikrát denně a po roce se mění náplň vaku za poměr 1:1 ( hrách + železné piliny) a po dalším roce jen za železné piliny.
Výhodou cvičení tj. zrohovatělé a ztvrdlé kůže rukou nejsou patrny. Závěrem lze říct, že metoda nepřímá je metodou lepší.Osmá částMetoda ocelových rukou za sto dníVe výcviku dlaně není radno používat příliš hrubých metod. Doporučenou metodou je metoda mírná, která je odvozena od metody nepřímé. Necvičí se pouze dlaň a hřbet ruky, ale i spodek pěsti, pěst, prsty a vnější hrana ruky. Využívá se zde: Plekání, Sekání, Drcení, Bodání. Je zde zapotřebí během sta dní dodržet předepsané cviky, uvolňování, používat masti a prohřátí rukou. Toto cvičení po zvládnutí nezpůsobuje hrubé a necitelné ruce.


Devátá částMetody rukouMETODA PLESKACÍ: Úder se provádí celou dlaní - ruka se zdvihne do výšky čela a udeří se dlaní na vak. Je třeba soustředit pozornost na dlaň a uvolnit ruku a zádové svaly.

METODA VRHACÍ: Úder hřbetem ruky - postup stejný, soustředit se na hřbet ruky, uvolnit ruku a zádové svaly.

METODA SEKACÍ: Úder malíkovou hranou - postup stejný, soustředit se malíkovou hranu, uvolnit ruku a zádové svaly.

METODA DRTÍCÍ: Úder spodkem dlaně - postup stejný.

METODA BODACÍ: Úder konečky prstu - postup stejný, jen u této metody je poloha prstů, jako bychom drželi v ruce jablko.

Těchto pět úderů je považováno jako jeden cvik a cvičí se třikrát denně. V jednom semestru by nemělo být více jak pět cvičení.
Při cvičení se doporučuje používat léčiv, které vtíráme do ruky až do pocitu tepla.
Při cvičení je starými mistry doporučováno vzít si roušku proti vdechování prachu a obden se má srkat trochu vepřové krve na pročištění vnitřností a trávicího traktu.
Vyhněte se cvičení silou. Celá ruka při provádění cviku je volná. Síla působí až v zápěstí a dlani. Takto je zaručen průchod CHIN rukama a nemůže se stát, že by byly poraněny vnitřní orgány.
Cvičte absolutně soustředěně, bez soustředěni není možno CHIN vyvolat.
Po semestru třete obě dlaně o kolena, dokud nebudou teplé. Z rozkročeného koňského postoje pomalu vstaňte a duševně si odpočiňte. Potom se uvolněně procházejte.
Po uplynutí sta dní
návštěvníků stránky
celkem140 828
tento týden21
dnes21